Politika zasebnosti

ZAKONISTOST OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Upravljanje in obdelava osebnih podatkov posameznika temeljita na prostovoljni osebni privolitvi uporabnika spletnega mesta https://janov-vrt.si. Pri naročanju virtualnih ali fizičnih tiskovin, storitev in ostalega ponujenega programa, je podlaga za obdelavo osebnih podatkov tudi pogodbeno razmerje, da lahko Jan Avsenik s.p.. uporabniku posreduje želene vsebine ali izdelek. Brez osebnega podatka to ni mogoče. Uporabnik lahko prosto (opt-in) izbira med ostalimi možnimi nameni zbiranja podatkov s strani upravljavca, če tako obdelovanje želi.

VRSTE ZBRANIH OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec na različnih mestih spletnega mesta zbira nekatere osebne podatke:

 • e-naslov,
 • ime in priimek,
 • domač poštni naslov,
 • telefon (mobilna ali stacionarna številka),
 • ime podjetja in davčno številko,
 • rojstni dan uporabnika,
 • dana dovoljenja za uporabo podatkov v druge namene,
 • kliki in odpiranja (v e-pošti, obvestilnih sporočilih in na spletni strani),
 • katere strani je obiskal znotraj https://janov-vrt.si,
 • pretekla povpraševanja, pretekle nakupe,
 • IP naslov uporabnika.

 

OBSEG OBDELOVANJA IN NAMEN ZBIRANJA OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec se zavezuje ravnati v skladu z načelom najmanjšega obsega podatkov, zato zbira in obdeluje osebne podatke, ki so potrebni za nemoteno izvajanje pogodbenega razmerja oz. danega soglasja za namene, ki jih uporabnik izbral in potrdil na spletnem obrazcu. Nameni so različni in jasno ter razumljivo opredeljeni na posameznem obrazcu. Pri tem mora uporabnik potrditi posamezni namen na način opt-in – prostovoljno.

Podatke zbiramo in hranimo za:

 • izvajanje pogodbenih in (pred)pogodbenih razmerij,
 • pošiljanje e-novic, člankov, obvestil po e-pošti,
 • prikazovanje prilagojenih oglasov na oglaševalskih platformah (Google in Facebook),
 • statistične analize za merjenje učinkovitosti spletne strani (sledenje klikom na strani in v poslani e-pošti, odpiranje e-pošte),
 • neposredno trženje in pošiljanje ponudb po SMSu, e-pošti, klasični pošti ter opravljanje telefonskih klicev.

PRAVICE POSAMEZNIKA

Vsak uporabnik ima po nacionalni zakonodaji in GDPR pravico za svoje osebne podatke pri upravljavcu zahtevati:

 • potrditev, če se v zvezi z njim podatki obdelujejo ali ne,
 • izpis osebnih podatkov,
 • popravek oz. dopolnitev,
 • izbris, delni izbris,
 • ugovor ali omejitev obdelave,
 • obveščanje v zvezi s popravkom ali izbrisom ali omejitvijo uporabe,
 • pravico do prenosljivosti podatkov k drugemu ponudniku sorodnih storitev.

Uporabnik lahko kadar koli pisno ali na drug način (po telefonu, e-pošti) zahteva prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za druge namene – preklic privolitve, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do preklica.

Upravljavec bo vsako od zahtev obravnaval kolikor hitro bo možno, najkasneje pa v 30 dneh po vloženem zahtevku.

Ne more pa zahtevati prenehanja uporabe ali izbris osebnih podatkov, ki jih upravljavec obdeluje na zakonski ali pogodbeni podlagi in so nujni za upravljavčevo izpolnitev zakonskih obveznosti.

Uporabnik ima vedno možnost, da se s klikom na povezavo »odjava« na koncu vsakega e-sporočila, enostavno odjavi od prejemanja e-pošte upravljavca. Kadar koli lahko tudi posreduje e-pošto z odjavo – samostojno ali kot odgovor na konkretno prejeto e-pošto.

Če posameznik meni, da upravljavec z upravljanjem ali obdelavo njegovih osebnih podatkov krši pravice o varstvu osebnih podatkov, lahko kadar koli vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Pridobljene osebne podatke upravljavec varuje v skladu z veljavno zakonodajo in sprejetimi internimi akti. Zagotovil bo organizacijsko in tehnično varovanje osebnih podatkov uporabnikov. Ne bo jih posredoval tretjim osebam ali uporabljal za drug namen, kot so bili zbrani oz. je bila dana privolitev posameznika.

ROK HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki, ki se obdelujejo preko spletne strani se bodo hranili in obdelovali do zaključka izvajanja pogodbe ali ob prenehanju legitimnega interesa ali zakonsko določenega časa hranjenja dokumentacije ali ob preklicu privolitve. Po preklicu soglasja bodo podatki učinkovito in trajno izbrisani ali anonimizirani.

Če se pri upravljavcu spremenijo nameni hranjenja in obdelave osebnih podatkov, bo zbirke podatkov s spremenjenim namenom učinkovito in trajno izbrisane oz. anonimizirane.

POGODBENI OBDELOVALCI IN OBMOČJA HRAMBE

Jan Avsenik s.p. sodeluje s pogodbenimi obdelovalci, ki lahko posredovane podatke obdelujejo izključno v okviru s pisno pogodbo sklenjenih pooblastil in varnostnih ukrepov. S pogodbenimi obdelovalci sodelujemo na področju e-mail marketing sistema. Ponudnik podatke hrani v EU, lahko pa gre tudi za iznos podatkov pogodbenemu podobdelovalcu izven EU. S svojimi podobdelovalci ima sklenjene ustrezne pogodbe o varovanju osebnih podatkov.

Jan Avsenik s.p. lahko posreduje osebne podatke digitalnim oglaševalskim platformam (Google, Facebook in podobno) in uporablja njihove piškotke za ponovno trženje. S tem uporabnik dobi oglase na teh platformah s strani Jan Avsenik s.p. Pri tem gre lahko za iznos podatkov pogodbenemu obdelovalcu izven EU.

POROČANJE O KRŠITVA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Jan Avsenik s.p. bo v primeru zaznanja kršitve varstva osebnih podatkov, kar bi pomenilo ogrožanje pravic in svoboščin posameznikov, brez nepotrebnega olajšanja, najpozneje pa v 72 urah po seznanitvi s kršitvijo, o njej uradno obvestilo Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije.

Vsem staršem in skrbnikom svetujemo, da otroke naučijo varne in odgovorne uporabe spleta, kar vključuje posredovanje njihovih osebnih podatkov. Mladoletniki do 16. leta starosti svojih podatkov ne bi smeli posredovati na spletno stran https://janov-vrt.si.
Za točnost podatkov, ki jih vnese uporabnik, Jan Avsenik s.p. ne odgovarja.